top of page

AVG IK LOOP HARD

Privacyverklaring Ik Loop Hard

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Ik Loop Hard aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Ik Loop Hard is statutair gevestigd te Ammerstol aan de Grierndsloot 17 (2865 WX) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK 63214997. Ik Loop Hard is per e-mail te bereken via info@ikloophard.com

Ik Loop Hard hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt dan ook uitgebreid uitgelegd hoe Ik Loop Hard omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Ik Loop Hard aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten. 

De verwerking van persoonsgegevens door Ik Loop Hard valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Ik Loop Hard behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-11-2020.

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Ik Loop Hard verzamelt Persoonsgegevens via de webwinkel, inschrijven.nl en de webpage.

In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt nadat u het contactformulier hebt ingevuld op de website. Op dit contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit betreft uw voor –en achternaam en e-mailadres. Deze gegevens zijn in eerste instantie nodig om contact met u op te nemen en daarnaast hebben ze een ondersteunende rol om de levering tot stand te brengen. Bij het sluiten van de overeenkomst zijn vervolgens adresgegevens en het telefoonnummer van belang. Het e-mailadres kan naast het contact opnemen ook worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van de diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Via de webpage worden daarnaast de volgende persoonsgegevens verzameld middels een formulier: e-mailadres, voor -en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is Ik Loop Hard niet in staat haar diensten uit te voeren. Daarnaast geeft u voorafgaand aan de overeenkomst expliciet toestemming aan Ik Loop Hard om deze gegevens te verwerken.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Ik Loop Hard te verstrekken, is Ik Loop Hard niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Ik Loop Hard niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

De gegevens die worden verzameld ten aanzien van winacties zullen na twaalf maanden nadat de winactie is beëindigd worden vernietigd. Overige gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht, dit bedraagt een periode van maximaal zeven (7) jaar na beëindiging van de overeenkomst.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze website bevat o.a. links naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Ik Loop Hard. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Ik Loop Hard is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Ik Loop Hard raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. Uitzondering hierop is runningmood.nl die voor Ik Loop Hard de webwinkel en fullfilment verzorgd op hun eigen platform runningmood.nl. Er is met runningmood.nl een verwerkers overeenkomst opgesteld waarin gevens, anders dan Ik Loop Hard, niet door derden mogen worden gebruikt.  

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Ik Loop Hard zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor Ik Loop Hard. Deze bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Zo wordt het e-mail marketingsysteem onderhouden door Active Campaign en verwerkt een ander bedrijf alle gegevens betreffende het ticketboeking systeem. Voor overige zaken worden de Persoonsgegevens enkel door Ik Loop Hard verwerkt. Wel kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien Ik Loop Hard door een wettelijke verplichting is gehouden de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instanties.

Cookies

Ik Loop Hard maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Ik Loop Hard bezoekt, verzamelt Ik Loop Hard met uw toestemming informatie die bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten. Ik Loop Hard maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn de noodzakelijke cookies die het gebruik en de ervaring van de website verbeteren.

Daarnaast maakt Ik Loop Hard gebruik van zogeheten tracking cookies, zoals Google Analytics en Facebookpixel. Deze cookies zullen Ik Loop Hard helpen met het optimaliseren en verbeteren van de website. Voordat deze cookies worden geplaatst zal er toestemming aan u worden gevraagd om deze te plaatsen middels een cookiewall.

Beveiliging 

Ik Loop Hard heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Een aantal gegevens wordt opgeslagen buiten Europa. Het gaat om de gegevens die door middel van verwerkers wordt verwerkt. Zo zullen gegevens van Active Campaign, Zapier en Leadpages op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen en/of verwerkt.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op de website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@ikloophard.com of u kunt ons raadplegen via onze Messenger Tool.

Indien u een klacht wil indienen over Ik Loop Hard met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@ikloophard.com Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Run The City algemene voorwaarden:

Onze Run The City tours worden geboekt bij een erkend reisbureau VakantieXperts waardoor SGR / ANVR granatie voorwaarden van toepassing zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SGR www.sgr.nl & ANVR www.anvr.nl.

Voorinschrijving is mogelijk maar altijd onder voorbehoud van aanpassingen door afhankelijk marktwerking beschikbare plaatsen, hotel en vliegticket reserveringen.

Bij al onze trip aanbiedingen zit geen reis en ongevallen verzekering inbegrepen! we raden je aan om dit zelf goed te regelen of na te gaan. Idem voor je zietekosten verzekering raden we je om dit goed na te lopen alvorens je naar het buitenland vertrekt!

bottom of page